แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับวัยรุ่น

คำชี้แจง : โปรดตอบตามความเป็นจริงและตอบทุกข้อ เพื่อจะได้รู้จักตนเองและวางแผนพัฒนาตนต่อไป

โปรดคลิ๊ก ในช่องที่คิดว่าตรงกับตัวเองมากที่สุด ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา